PINIGAI

PINIGAI

Monetos

Vardas

Vertė

Parašytas kaip:

1 centas
2 nikelis
3 bulvarinis
4 ketvirtis
5 pusė dolerio
6 sidabro doleris
vienas centas
penki centai
dešimt centų
dvidešimt penki centai
penkiasdešimt centų
vienas doleris
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

valiuta

Vardas

Kartais sakome:

Vertė

Parašytas kaip:

7 (vieno) dolerio sąskaita
8 penkių dolerių sąskaita
9 dešimties dolerių sąskaita
10 dvidešimt dolerių sąskaita
11 penkiasdešimt dolerių sąskaita
12 (vienas) šimtas dolerių
vienas
penki
ir tai vienas
dvidešimt
penkiasdešimt
šimtas
vienas doleris
penkis dolerius
dešimt dolerių
dvidešimt dolerių
penkiasdešimt dolerių
šimtas dolerių
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00